Interpretačný seminár oddelenia strunových nástrojov

06.02.2017

6. februára 2017 o 13.30 hod. v koncertnej sieni