Interpretačný seminár oddelenia strunových nástrojov

24.01.2017

24. januára 2017 v koncertnej sieni o 15.00