Interpretačný seminár oddelenia strunových nástrojov

19.12.2016

19. decembra 2016 o 13:30 hod. v koncertnej sieni

Program:

F. Schubert: Včela

Daniel KOČIŠ - husle, 1. ročník

J. Kapraľová - klavír, 5. ročník

/z triedy Mgr. art. P. Michálika/


G. Ph. Telemann: Fantázia č. 7 Es dur, I., II. časť

Miriama KATUŠČÁKOVÁ - husle, 2. ročník

/z triedy Mgr. art. J. Lattákovej/


G. Ph. Telemann: Fantázia č. 7 Es dur, I., II. časť

Ch. de Bériot: Téma s variáciami d mol

Katarína BAČOVÁ - husle, 2.ročník M. Kohlšovská - klavír, 5. ročník

/z triedy Mgr. art. J. Lattákovej/


G. Ph. Telemann: Fantázia č. 7 Es dur, I., II. časť

Ch. de Bériot: Téma s variáciami d mol

Martina BABINČÁKOVÁ - husle, 3. ročník

Mgr. art. N. Demeterová - klavír

/z triedy Mgr. art. Š. Demetera/


J. S. Bach: Sarabanda, Double z I. Partity h mol

Lukrécia DANIŠOVSKÁ - husle, 3. ročník

/z triedy Mgr. art. P. Michálika/


J. S. Bach: Prelúdium, Sarabanda z II. Suity d mol

Mária ŠČERBÁKOVÁ - viola, 4. ročník

/z triedy Mgr. art. V. Lipatovej/


J. S. Bach: Presto z I. Sonáty g mol

H. Wieniawski: Capriccio č. 4 op. 18

Damián VYROSTKO - husle, 4. ročník

/z triedy Mgr. art. P. Michálika/


J. S. Bach: Sarabanda, Boureé I., II. zo IV. Suity C dur

Peter ČIŽMÁR - viola, 5. ročník

/z triedy Mgr. art. V. Lipatovej/