Interpretačný seminár oddelenia strunových nástrojov

03.06.2019

 3. júna 2019 o 13:30 hod. v koncertnej sieni