Interpretačný seminár oddelenia strunových nástrojov

08.05.2019

dňa 13. mája 2019 o 13:30 hod. v učebni č. 24