Interpretačný seminár oddelenia strunových nástrojov

06.05.2019

dňa 6. mája 2019 o 14.30 hod. v koncertnej sieni