Interpretačný seminár oddelenia strunových nástrojov

29.04.2019

dňa 29. apríla 2019 o 10.00 hod. v uč. č. 24