Interpretačný seminár oddelenia strunových nástrojov

11.03.2019

11. marca 2019 o 14:30 hod. v koncertnej sieni