Interpretačný seminár oddelenia strunových nástrojov

04.03.2019

dňa 4. marca 2019 o 13:00 hod. v koncertnej sieni