Interpretačný seminár oddelenia strunových nástrojov

12.12.2016

12. decembra 2016 o 13.30 hod. v koncertnej sieni

Program:

G. F. Händel: Sonáta č. 3 F dur, I., II. časť

Anna SPIŠIAKOVÁ - husle, 1. ročník

N. Kolesár - klavír, 4. ročník

/z triedy Mgr. art. P. Michálika/

G. Ph. Telemann: Fantázia č. 7 Es dur, I., II. časť

Sára MAGDOVÁ - husle, 1. ročník

/z triedy Mgr. art. P. Michálika/

G. Ph. Telemann: Fantázia č. 7 Es dur, I., II. časť

Miriama KATUŠČÁKOVÁ - husle, 2. ročník

/z triedy Mgr. art. J. Lattákovej/

Ch. de Bériot: Téma s variáciami d mol

Katarína BAČOVÁ - husle, 2.ročník

M. Kohlšovská - klavír, 5. ročík

/z triedy Mgr. art. J. Lattákovej/

H. Wieniawski: Koncert č. 2 d mol, II. časť

Mária KRAKOVSKÁ - husle, 5. ročník

Mgr. art. D. Kačmárová - klavír

/z triedy Mgr. art. J. Lattákovej/

J. S. Bach: Adagio, Presto z I. Sonáty g mol

Štefan TAKÁČ - husle, 6. ročník

/z triedy Mgr. art. M. Kyjovského/

J. H. Fiocco: Allegro

Mária KAŠČÁKOVÁ - husle, 2. ročník

A. Fuchs - klavír, 6. ročník

/z triedy Mgr. art. Š. Demetera/

W. A. Mozart: Koncert č. 2 D dur, II. časť

Martina BABINČÁKOVÁ - husle, 3. ročník

Mgr. art. N. Demeterová - klavír

/z triedy Mgr. art. Š. Demetera/