Interpretačný seminár oddelenia strunových nástrojov

25.02.2019

25. februára 2019 o 14:15 hod. v koncertnej sieni