Interpretačný seminár oddelenia strunových nástrojov

11.02.2019

11. februára 2019 o 14.30 hod. v koncertnej sieni