Interpretačný seminár oddelenia strunových nástrojov

28.01.2019

dňa 28. januára 2019 o 13:30 hod. v koncertnej sieni