Interpretačný seminár oddelenia strunových nástrojov

14.01.2019

dňa 14. januára 2019 o 13.30 hod. v koncertnej sieni