Interpretačný seminár oddelenia strunových nástrojov

11.12.2018

11. 12. 2018 o 14:15 hod. - trieda č. 202 (maďarská priemyslovka)