Interpretačný seminár oddelenia strunových nástrojov

10.12.2018

dňa 10. decembra 2018 o 13:30 hod. v koncertnej sieni