Interpretačný seminár oddelenia strunových nástrojov

03.12.2018

dňa 3. decembra 2018 o 13:30 hod. v koncertnej sieni