Interpretačný seminár oddelenia strunových nástrojov

26.11.2018

dňa 26. novembra 2018 o 14.30 hod. v koncertnej sieni