Interpretačný seminár oddelenia strunových nástrojov

19.11.2018

dňa 19. novembra 2018 o 13.30 hod. v koncertnej sieni