Interpretačný seminár oddelenia strunových nástrojov

05.12.2016

5. decembra 2016  13.30 hod v koncertnej sieni

Program:

G. Bottesini: Elégia in RE

Marko PETRUŠ - kontrabas, 5. ročník

Mgr. M. Burášová - klavír

/z triedy Mgr. I. Bittnera/


J. S. Bach: Prelúdium z II. Suity d mol

Mária ŠČERBÁKOVÁ - viola, 4. ročník

/z triedy Mgr. art. V. Lipatovej/


Ch. de Bériot: Téma s variáciami d mol

Miriama KATUŠČÁKOVÁ - husle, 2.ročník

M. Kohlšovská - klavír, 5. ročník

/z triedy Mgr. art. J. Lattákovej/


J. S. Bach: Adagio, Presto z I. Sonáty g mol

H. Wieniawski: Capriccio č. 4 op. 18

Damián VYROSTKO - husle, 4. ročník

/z triedy Mgr. art. P. Michálika/


M. Reger: Suita č. 1 g mol, I., IV. časť

Jozef ŠARIŠSKÝ - viola, 6. ročník

/z triedy Mgr. art. V. Lipatovej/


G. F. Händel: Sonáta č. 6 E dur, I., II. časť

Samuel SALZER - husle, 1. ročník

D. Bachledová - klavír, 5. ročník

/z triedy Mgr. art. J. Bikára/


G. F. Händel: Sonáta č. 3 F dur, I., II. časť

Timea POĽANOVSKÁ - husle, 1. ročník

N. Kolesár - klavír, 4. ročník

/z triedy Mgr. art. P. Michálika/