Interpretačný seminár oddelenia strunových nástrojov

12.11.2018

dňa 12. novembra 2018 o 13.30 hod. v koncertnej sieni