Interpretačný seminár oddelenia strunových nástrojov

05.11.2018

dňa 5. novembra 2018 o 13:30 hod. v koncertnej sieni