Interpretačný seminár oddelenia strunových nástrojov

22.10.2018

22. októbra 2018 o 13.30 hod. v koncertnej sieni