Interpretačný seminár oddelenia strunových nástrojov

17.09.2018

17. septembra 2018 o 13:30 hod. v koncertnej sieni