Interpretačný seminár oddelenia strunových nástrojov

28.05.2018

dňa 28. mája 2018 o 14.00 hod. v koncertnej sieni