Interpretačný seminár oddelenia strunových nástrojov

14.05.2018

dňa 14. mája 2018 o 13.30 hod. v učebni č. 24