Interpretačný seminár oddelenia strunových nástrojov

21.11.2016

dňa 21. novembra 2016 o 13.30 hod. v koncertnej sieni

Program:

G. Ph. Telemann: Fantázia pre husle sólo č. 10 D dur, I., II. časť

Ch. de Bériot: Téma s variáciami d mol

Terézia POPAĎÁKOVÁ - husle, 2. ročník

MgA. A. Ličková - klavír

/z triedy ped. K. Petrócziho/


G. Ph. Telemann: Fantázia pre husle sólo č. 3 f mol, I., II. časť

Terézia MUŠUTOVÁ - husle, 3. ročník

/z triedy MgA. P. Sklenku/


J. S. Bach: Prelúdium z II. Suity d mol

Mária ŠČERBÁKOVÁ - viola, 4. ročník

/z triedy Mgr. art. V. Lipatovej/


J. S. Bach: Adagio, Presto z I. Sonáty g mol

W. A. Mozart: Koncert č. 5 A dur, II. časť, KZ 219

Damián VYROSTKO - husle, 4. ročník

Mgr. art. D. Duždová - klavír

/z triedy Mgr. art. P. Michálika/