Interpretačný seminár oddelenia strunových nástrojov

02.05.2018

dňa 2. mája 2018 o 13. 30 hod. v uč. č. 24