Interpretačný seminár oddelenia strunových nástrojov

23.04.2018

23. apríla 2018 o 14.15 hod. v koncertnej sieni