Interpretačný seminár oddelenia strunových nástrojov

16.04.2018

dňa 16. apríla 2018 o 14.00 hod. v koncertnej sieni