Interpretačný seminár oddelenia strunových nástrojov

26.03.2018

dňa 26. marca 2018 o 15.00 hod. v koncertnej sieni