Interpretačný seminár oddelenia strunových nástrojov

12.03.2018

12. marca 2018 o 14.45 hod. v koncertnej sieni