Interpretačný seminár oddelenia strunových nástrojov

05.03.2018

5. marca 2018 o 14.45 hod. v koncertnej sieni