Interpretačný seminár oddelenia strunových nástrojov

12.02.2018

12. februára 2018 o 15.00 hod. v koncertnej sieni