Interpretačný seminár oddelenia strunových nástrojov

22.01.2018

dňa 22. januára 2018 o 13:30 hod. v koncertnej sieni