Interpretačný seminár oddelenia strunových nástrojov

15.01.2018

15. januára 2018 o 13:30 hod. v koncertnej sieni