Interpretačný seminár oddelenia strunových nástrojov

11.12.2017

dňa 11. decembra 2017 o 13.30 hod. v koncertnej sieni