Interpretačný seminár oddelenia strunových nástrojov

14.11.2016

dňa 14. novembra 2016 o 13:30 hod. v koncertnej sieni

Program: 

J. S. Bach: Allemande, Sarabanda z I. Suity G dur

Patrik ZASTKO - violončelo, 1. ročník

/z triedy MgA. M. Červenáka, ArtD./


J. S. Bach: Allemande z I. Suity G dur

R. Schumann: Snenie

Kira PETUCHOVSKÁ - violončelo, 2. ročník

ped. I. Červenáková - klavír

triedy MgA. M. Červenáka, ArtD./


G. Ph. Telemann: Fantázia pre husle sólo č. 7 Es dur, I., II. časť

Daniel KOČIŠ - husle, 1. ročník

/z triedy Mgr. art. P. Michálika/


J. S. Bach: Koncert a mol, I. časť

Albert KOKY - husle, 2. ročník

Anton Fuchs - klavír, 6. ročník

/z triedy Mgr. art. Š. Demetera/


J. S. Bach: Allemande, Sarabanda z I. Suity G dur

Daniel RADIČ - violončelo, 1. ročník

/z triedy MgA. M. Červenáka, ArtD./

G. Ph. Telemann: Fantázia pre husle sólo č. 7 Es dur, I., II. časť


Martina BABINČÁKOVÁ - husle, 3. ročník

/z triedy Mgr. art. Š. Demetera/

J. S. Bach: Allemande, Courante z II. Partity d mol


Renato BOTOS - husle, 6. ročník

/z triedy Mgr. art. Š. Demetera/