Interpretačný seminár oddelenia strunových nástrojov

04.12.2017

4. decembra 2017 o 13.30 hod. v koncertnej sieni