Interpretačný seminár oddelenia strunových nástrojov

28.11.2017

dňa 28. novembra 2017 o 14.15 hod. v koncertnej sieni