Interpretačný seminár oddelenia strunových nástrojov

27.11.2017

27. novembra 2017 o 13.30 hod. v koncertnej sieni