Interpretačný seminár oddelenia strunových nástrojov

13.11.2017

13. novembra 2017 o 13.30 hod. v koncertnej sieni