Interpretačný seminár oddelenia strunových nástrojov

06.11.2017

6. novembra 2017 o 13.30 hod. v koncertnej sieni