Interpretačný seminár oddelenia strunových nástrojov

23.10.2017

dňa 23. októbra 2017 o 13.30 hod. v koncertnej sieni