Interpretačný seminár oddelenia strunových nástrojov

16.10.2017

dňa 16. októbra 2017 o 13:30 hod. v koncertnej sieni