Interpretačný seminár oddelenia strunových nástrojov

25.09.2017

dňa 25. septembra 2017 o 13:30 hod. v koncertnej sieni