Interpretačný seminár oddelenia strunových nástrojov

29.05.2017

29. mája 2017 o 14. 15 hod. v koncertnej sieni