Interpretačný seminár oddelenia strunových nástrojov

08.11.2016

8.11.2016 o 15:00 hod. - koncertná sieň č.1

Program

S.de Murcia: Giga

gitara: Jakub Kmec 1.ročník

/z triedy Mgr. art.P. Tomka


J. de Aspiazu: Dievča z Granady

gitara: Júlia Eliána Mitrová 1. ročník

/z triedy MgA. J. Haluzu


J. K. Mertz: Tarantella

gitara: Augustín Mušuta 1. ročník

/z triedy MgA. J. Haluzu


J. S. Bach: Prelúdium d mol

gitara: Tomáš Tabáček 1. ročník

/z triedy MgA. J. Haluzu


G. Allaga: Koncertná etuda C dur

cimbal: Stanislava Lenártová 1. ročník

/z triedy Mgr. art. J. Helcmanovského, st.


G. Allaga: Koncertná etuda e mol

cimbal:Štefan Vansač 2. ročník

/z triedy Mgr. art. J. Helcmanovského, ml.


S. L. Weiss: Ciaccona

cimbal: Tina Gubová 6. ročník

/z triedy Mgr. art. J. Helcmanovského, st.


L. de Call: Latwe trio

Gitarové kvarteto

/z triedy MgA. J. Haluzu