Interpretačný seminár oddelenia strunových nástrojov

15.05.2017

15. mája 2017 o 14. 30 hod. v koncertnej sieni