Interpretačný seminár oddelenia strunových nástrojov

24.04.2017

24. apríla 2017 o 14. 30 hod. v koncertnej sieni